Νέα

 1: Πόροι

Αύξηση της χρήσης βιώσιμων πόρων

Όλα τα προϊόντα και τα υλικά συσκευασίας, με τη μετάβαση σε βιώσιμα υλικά, μειώνουν την επιβάρυνση για το περιβάλλον, μειώνουν την παραγωγή αποβλήτων μέσω του κύκλου ζωής των εμπορευμάτων, μειώνουν τη χρήση φυσικού πετρελαίου και συμβάλλουν στην υλοποίηση μιας κυκλικής κοινωνίας.

 2: Το νερό

Μειώστε τη χρήση νερού, ενισχύστε τη διαχείριση λυμάτων και λυμάτων,

Λαμβάνοντας υπόψη τα ολοένα και πιο σοβαρά προβλήματα της εξάντλησης των υδάτινων πόρων και της επιδείνωσης της ποιότητας των υδάτων, δεσμεύεται να μειώσει την ποσότητα νερού που απαιτείται στην παραγωγή και τη λειτουργία και να μειώσει ένα περιβαλλοντικό φορτίο απόρριψης λυμάτων.

· Μειώστε την πρόσληψη νερού εστιάζοντας στην απόδοση του νερού και επαναχρησιμοποιήστε σε χώρους παραγωγής σε περιοχές με προβλήματα νερού

· Ακολουθήστε τα δικά σας πρότυπα της εταιρείας βάσει κυβερνητικών νόμων και κανονισμών και βιομηχανικών προτύπων όπως το ZDHC (Μηδενική Απόρριψη Επικίνδυνων Χημικών Ουσιών) και εφαρμόστε τη διαχείριση λυμάτων σε όλους τους χώρους παραγωγής.

 3. Χημικά

Διαχείριση και μείωση χημικών ουσιών

Προκειμένου να εξασφαλιστεί μια πλούσια ζωή για τις μελλοντικές γενιές, η εταιρεία ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις και το βάρος των χημικών ουσιών στο περιβάλλον.

· Με βάση τα κριτήρια αναφοράς του κλάδου, όπως το MRSL (Λίστα περιορισμένων ουσιών κατά το χρόνο κατασκευής) με βάση το ZDHC (Μηδενική απαλλαγή επικίνδυνων χημικών ουσιών), διαχειριστείτε τη χρήση χημικών ουσιών σε όλες τις πτυχές της διαδικασίας παραγωγής από την έναρξη έως την περαιτέρω μείωση της χρήσης χημικών ουσιών.

· Να τηρείτε τους κανονισμούς της βιομηχανίας, όπως το πρότυπο 100 της Oeko-Tex, για την εξάλειψη της χρήσης περιορισμένων ουσιών σε προϊόντα.

Ανάπτυξη νέων μεθόδων παραγωγής για τη μείωση των εκπομπών επιβλαβών χημικών.

 Σεβαστείτε τα ανθρώπινα δικαιώματα και διατηρήστε ένα δίκαιο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον

Εκτιμούμε την παγκόσμια έννοια του σεβασμού της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων και συμβάλλουμε σε μια διαφορετική και βιώσιμη κοινωνία.

Μέσω της αναγνώρισης και του σεβασμού του συνολικού ανθρώπινου δικαιώματος

1

2


Ώρα μετά: 09-20-2021